Prípravy na deň rodiny v plnom prúde
Od oslavy rodiny v našej obci nás delí len niekoľko dní.
Deň rodiny - už túto nedeľu!
Priatelia, rodiny, mamičky, babičky, detičky....
Kostol sv. Františka má otvorené dvere!
Je pre nás skutočne veľkou radosťou, že náš chrám je prístupný pre súkromnú poklonu denne počas dňa.
Pamätník nenarodených detí príde do našej farnosti
Večer o 20h 26. mája príde do nášho chrámu misijný pamätník nenarodených detí, ktorý putuje to mnohých farnostiach na Slovensku.
Púť detí a rodín do Marianky
Pán arcibiskup už niekoľko rokov pozýva všetky deti a rodiny na spoločnú púť za Maminkou do mariánskeho údolia. Boli ste tam už aj vy?
Púť mužov 2017
Vernosť v pevnosti úlohy muža a otca.
A capella zbor
Po niekoľkých ročníkoch odprevádzania veľkonočného Trojdnia by sme sa radi posunuli s naším zborom do ďalšej fázy. Je tu iniciatíva stretávať sa pravidelne a pravidelne spievať pri sv. omšiach v nedeľu o 10:30, príp. pri väčších sviatkoch.
Príhovor Svätého Otca Františka
Príhovoru Svätého Otca Františka pri stretnutí s predstaviteľmi 27 členských štátov Európskej únie a európskych inštitúcií pri príležitosti 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv, ktorý predniesol 24. marca 2017 v Kráľovskej sále Apoštolského paláca vo Vatikáne.
Nedeľa radosti - benefičný koncert
Benefičný koncert 2017 mal obzvlášť veľký úspech. Časť u neho možno zhliadnuť na tomto videu: https://www.youtube.com/watch?v=wJQhUuNt9cI&feature=youtu.be
Veľkonočný zbor
Srdečne pozývame všetkých na 1. nácvik spevu na Veľkú noc. Od tohto týždňa sa začne stretávať a cvičiť zbor, ktorý si pripravuje piesne na slávenie liturgie počas veľkonočného obdobia.
Pôstna aktivita
Božie slovo je darom. Druhý je darom.
Spevy na veľkonočné trojdnie
Kto spieva, dvakrát sa modlí.
Benefičný koncert 2017
Úspešný benefičný koncert, ktorý sa uskutočnil v našom chráme minulý rok prvý krát, si získal priazeň, preto sme sa rozhodli usporiadať druhý ročník.
Deň rodiny 2017
Vonku začína rozvoniavať jar a preto sa blíži čas prípravy na tretí ročník oslavy dňa rodiny.
Posolstvo Svätého Otca Františka na 25. svetový deň chorých
11. februára nastávajúceho roku sa bude v celej Cirkvi a zvlášť v Lurdoch sláviť 25. svetový deň chorých na tému: Údiv nad tým, čo Boh koná: „Veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný...“ (Lk 1, 49).
Svätý Otec František ku dňu modlitieb za duchovné povolania
V uplynulých rokoch sme mali možnosť zamýšľať sa nad dvoma aspektmi súvisiacimi s kresťanským povolaním: nad výzvou „vyjsť zo seba samých“, aby sme počúvli Pánov hlas, a nad významom cirkevného spoločenstva ako privilegovaného miesta, kde sa Božie povolanie rodí, živí a prejavuje
Posolstvo Svätého Otca Františka na Pôstne obdobie 2017
Pôstne obdobie je novým začiatkom; cestou, ktorá vedie k istému cieľu: Veľkej noci vzkriesenia, Kristovmu víťazstvu nad smrťou. A táto doba nám zakaždým adresuje dôraznú výzvu na obrátenie: kresťan sa má obrátiť k Bohu „celým svojím srdcom“ (Joel 2, 12), nesmie sa uspokojiť len s prie
Národný týždeň manželstva
Čoskoro tu máme Národný týždeň manželstva. I v tomto roku je vstup na akcie voľný s výnimkou piatkového večera, teda galaprogramu.
Koledovanie Dobrej noviny vo vianočnom období
22. ročník koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá je zameraná na pomoc chudobným a chorým či nevzdelaným ľuďom v Afrických krajinách, niesol tento rok názov Deti sú srdcom zmeny.
Jasličková slávnosť 2016 Báhoň / Kaplna
Slávnosť je v preklade oslava v duchovnom zmysle niečo dôstojné či vznešené. Farská rodina bratov a sestier v Kaplnskej farnosti si sprítomnila Narodenie Pána jasličkovou slávnosťou v nedeľu 25.12.2016 v kultúrnom dome.
Oslava svätých
11. 11. slávi bratislavská diecéza sviatok sv. Martina, ktorý je príkladným svätcom a vo svojej láske k ľuďom má čo povedať aj v dnešných časoch. Aj predošlé dni sviatkov všetkých svätých hovoria o veľkej radosti, ktorú zažívajú svätí v nebi. Preto sme sa rozhodli, že spolu oslávime tento krásny deň oslavou svätých.
Spustenie stránky bahon.org
Vitaj na farskej informačnej stránke pre všetkých ľudí dobrej vôle bez rozdielu vierovyznania.